Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt

Välkommen till JR Utveckling!

JR Utveckling hjälper Industri- och Tjänsteföretag att förenkla, effektivisera och miljöanpassa företagens Produktutvecklings-, Inköps- och Tillverkningsprocesser. Vårt intresse är att hjälpa Ditt företag att öka intäkterna. Era processers informations- och aktivitetsflöden, rutinernas lämplighet och tillämpning samt metoderna för uppföljning och ständig förbättring av processer som grund tar vi fram ett åtgärdspaket med fokus på kvalitet, produktivitet, miljöhänsyn och ekonomi. Allt för att öka Ert företags konkurrenskraft.