Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • Effektivt inköpsarbete

  JR Utveckling samarbetar med Effective Sourcing AB, EFFSO, som är specialiserade på att utveckla inköpsfunktioner. Att utveckla samarbetet med leverantörerna är ett arbete som kan ge minst lika stora vinster som bra upphandlingar och förhandlingar. Vinsterna brukar mest ligga inom effektiviseringar, kostnadsreduktioner, rättidighet och kvalitetshöjning men ett bra samarbete kan också leda till produktutveckling. Leverantörsutvecklingen behöver inte innebära att det är leverantören som utvecklar sig, det kan precis lika gärna innebära att den egna organisationen utvecklar sig (se EFFSO Tools [2008], http://tools.effso.se).

  JR Utveckling arbetar aktivt bl a med att förenkla och effektivisera våra kunders leverantörsvalmetoder för att hitta lämpliga underleverantörer (t ex. i Asien). Vår fokus ligger i att förkorta Er leverantörsvalprocess samt att redan i första steget kunna välja de seriösa företag, som har kapacitet att bli framtida leverantörer för Er. Vi utgår från leverantörsaspiranternas förmåga att uppfylla Europeiska företagens kravnivå gällande bl a Hållbarhetsfrågorna; Mänskliga rättigheter, Resursnyttjande, Miljö, Arbetsmiljö och Etiska riktlinjer. Om företaget klarar genom denna granskning fokuserar vi i nästa steg på deras kvalitets- och produktivitetsförmåga. Genom att tillämpa vårt Sustainability First Screening Audit verktyg kan leverantörsvalprocessen förkortas med upptill 75% jämfört med ett traditionellt arbetssätt.

  Referensuppdrag

  AssaAbloy AB
  a) Projektledare för analys och strukturering av AssaAbloy bolagens leverantörssamarbete med syfte att ta fram gemensam arbetsmetodik för utvärdering av leverantörernas kvalitativa och kapacitetsförmåga samt val av framtida leverantörer. Uppdraget omfattade alla AssaAbloy´s producerande bolag globalt.
  b) Framtagning av ett nytt arbetssätt för leverantörsaudits i Asien gällande hållbarhetsfrågor.

  SQS/Cashguard AB
  Effektivisering och kvalitetshöjning av underleverantörernas prestationer mot SQS.

  AssaSolid AB
  Analysera CLIQ produktionsbolagens kvalitetsstatus med syfte att identifiera förbättringspotential i bolagens produktion och organisation. Fokus på Kvalitet och Lean. Uppdraget omfattar 8 st CLIQ producerande bolag belägna i Europa.
  Analysen resulterade implementering av förbättringsprogram som handleddes av Jari.