Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • Kvalitet

  Att leverera rätt kvalitet baseras på att säljaren tar reda på vad kunden vill ha. Detta ska dokumenteras t ex i ritningar och andra specifikationer, granskas och godkännas av berörda parter för att säkerställa att kunden får rätt produkt till rätt pris vid rätt tillfälle. Och vill återkomma med nya beställningar. Vi hjälper Ert företag att definiera och implementera arbetsmetoder, aktiviteter och verktyg som säkerställer att kedjan från kundens kravspecifikation via företagets administrativa och producerande processer till leverans bibehålls komplett och effektiv. Det kan handla om att implementera kompletta verksamhetssystem, förädla delar av processerna inom produktutveckling, inköp, tillverkning, informationshantering och lagerhantering. Vi handleder och utbildar kundernas Kvalitets-, Inköps- och Produktionsenheter i deras effektiviseringsprocesser. Vi har kunskaper i bl.a Lean Production, 6Sigma, SPC, APQP, KanBan, JIT, FiFo, GMP, ER/ES, miljöanpassad produktutvecklingsmetodik samt leverantörsbedömning.

  Referensuppdrag

  Ericsson Cables AB
  Projektledare vid problemlösning av utvalda underleverantörernas tillverkningsprocesser inkl planering och införande av korrigerande och förebyggande åtgärder i deras prestationer mot uppdragsgivaren. Som resultat uppnåddes förminskning av kassation från ca 80% till ca 5% medelst 5 veckors intensivt arbete.

  Siemens Building Technologies AB
  Analysering och effektivisering av tillverkningsprocess. Implementering av korrigerande och förebyggande åtgärder i produktion. Som resultat uppnåddes förminskning av felutfall från ca 30% till mindre än 5%.

  AssaAbloy AB
  Analysera CLIQ produktionsbolagens kvalitetsstatus med syfte att identifiera förbättringspotential i bolagens produktion och organisation. Fokus på Kvalitet och Lean. Uppdraget omfattade 8 st CLIQ producerande bolag i Europa.
  Analysen resulterade planering, implementering och uppföljning av förbättringsprogram som handleddes av Jari.

  AstraZeneca AB
  Planering, uppföljning och redovisning av validering av informationssystemet inom produktionsenheterna i Gärtuna. Framtagning av systemdokumentation för produktionsutrustningar i Gärtuna.

  Proplate AB
  Genomförande av kvalitets- och miljörevisioner samt uppdatering av verksamhetssystemets rutiner.