Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • Miljö

  JR Utveckling hjälper Er att miljöanpassa Era processer, produkter och tjänster genom hela verksamheten utifrån Ert företags mål och strategier. Arbetet kan omfatta allt från produktutveckling, inköp och tillverkning till avfallshantering. Vi erbjuder Er implementering av RoHS och REACH i Er verksamhet, miljöutredningar, införande av miljöledningssystem samt utveckling av Era leverantörsrelationer utifrån hållbarhetsaspekter. Vi kan kraftigt sänka Era kostnader i leverantörsvalprocessens första steg via implementering av vårt verktyg ”Sustainability First Screening Audit”. Verktyget är framtaget i samarbete med AssaAbloy/Shanghai.

  Referensuppdrag

  Siemens Building Technologies AB
  Delprojektledare för att säkerställa befintliga produkters RoHS kompatibilitet genom att identifiera alla ingående komponenternas status och utifrån det planera, styra och övervaka implementeringen av RoHS.

  Goodpoint AB/Miljöstyrningsrådet
  Framtagning av miljökriterier för offentlig upphandling av telekomprodukter och storköksutrustningar.

  Aqeri AB
  Genomförande av miljöutredning och införande av miljöledningssystem enligt ISO14001.

  AssaAbloy AB
  Framtagning av ”Sustainability First Screening Audit”- verktyg för leverantörsval i Asien gällande hållbarhetsfrågor.

  Landis & Staefa AB
  Framtagning av metodik för ”Miljöanpassad produktutveckling” och utbildning av konstruktörer i ämnet.