Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • Lönsam produktion

  Vi ökar företagens lönsamhet genom att förädla verksamhetens processer med fokus på ökad effektivitet och produktivitet. Det gör vi genom att implementera arbetssätt där fokus är i att förebygga problem innan de uppstår, minska variationen i processerna, ta bort aktiviteter som inte tillför värde för kunden samt ta bort hinder för värdeskapande. Sunt förnuft, förenkling och tydlighet är grunden för effektivisering av processerna. I praktiken kännetecknas detta i att företaget:
  • Har ordning och reda i all verksamhet från administration till tillverkning och leverans av kundorder
  • Arbetar efter ändamålsenliga och implementerade produktivitets- och kvalitetsmål och strategier
  • Har en synlig, insatt och engagerad ledning
  • Tillämpar användbara och implementerade rutiner och arbetsmetoder
  • Använder standarder
  • Har ett accepterat, förankrat och fungerande verksamhetssystem
  I genomförandet av ett effektiviseringsprogram arbetar vi på flera nivåer inom kundföretaget, ledning, mellanchefer och medarbetare. Vi går igenom arbetsflöden för tex Marknad, Produktutveckling, Inköp, Produktion, Lagerhantering, mm med syfte att identifiera hinder för värdeskapandet i processerna. Detta som grund tar vi fram ett förslag hur nå förbättring. Erfarenheten från tidigare uppdrag visar att det bästa resultatet för kunden, både kvalitativt som ekonomiskt, nås genom teamarbete, där hela organisationen är involverad vid rätt tidpunkt med sina specialistkunskaper om arbetsprocesserna. Vi deltar som handledare av teamen och specialister för att ha fokus både på enskilda förbättringsåtgärder och helheten samt att balansera insatsernas omfattning.

  Referensuppdrag

  SQS/Cashguard AB
  Projektledare för att analysera utvecklingsprocessens och produktionens förmåga att ta fram och införa en ny produktserie med fokus på Materialflöden, Kvalitet, Lean och Produktivitet. Ta fram förbättringsprogram samt genomföra, kvalitetssäkra och uppfölja åtgärdernas implementering. Planering och handledning för uppbyggnad av kvalitetskontrollverksamhet samt framtagning av kontrollinstruktioner.

  Siemens Building Technologies AB
  Delprojektledare för framtagning av produktionsutrustning för slutmontering och förmontering av en ny produktserie.

  AssaAbloy AB
  Projektledare för analys och strukturering av AssaAbloy bolagens leverantörssamarbete med syfte att ta fram gemensam arbetsmetodik för utvärdering av leverantörernas kvalitetsstatus, produktions- och leveransförmåga samt val av framtida leverantörer. Uppdraget omfattade alla AssaAbloy´s producerande bolag globalt och bygger på APQP (Advanced Product Quality Planning) metodiken.

  Landis & Gyr AB
  Analysering och effektivisering av tillverkningsprocess. Implementering av korrigerande och förebyggande åtgärder i produktion. Som resultat uppnåddes förminskning av felutfall från ca 30% till mindre än 5%.

  ASSA Sweden AB
  Analys av ASSA Eskilstuna enhetens produktionsprocessens kvalitetsstatus inklusive identifiering av förbättringspotential.