Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • Projektledning

  JR Utveckling åtar sig att leda Era projekt eller att implementera projektledningsprocesser och utbilda Er personal i projektledning. Vi har lång erfarenhet som projektledare från såväl små som stora projekt ifrån olika branscher. Vi behärska olika projektledningsmetoder, tex PROPS och SMASH, och är inte främmande att tillämpa den metodik som Ni använder. Lyckade projekt består inte av hjältar. Det handlar bland annat om något så tråkigt som ett metodiskt arbetssätt; tids-, resurs- och budgetplanering samt uppföljning av dessa, ordning och reda och vanligt sunt bondförnuft. Kundens kravspecifikation som grundplåt planerar, styr och administrerar vi projektaktiviteterna, från start till mål. Vi är duktiga att upprätta klara och tydliga ansvarsförhållanden i ett projektteam för att kunna delegera och följa upp arbetet.

  Referensuppdrag

  Ericsson Cables AB
  Projektledare vid problemlösning av utvalda underleverantörernas tillverkningsprocesser inkl planering och införande av korrigerande och förebyggande åtgärder i deras prestationer mot uppdragsgivaren. Som resultat uppnåddes förminskning av kassation från ca 80% till ca 5% medelst 5 veckors intensivt arbete.

  Ericsson Radio Systems AB
  Projektledare vid val och införande av mekanikstandarder för produktutvecklingsavdelningar inom Ericsson globalt.

  AstraZeneca AB
  Projektledning och valideringssamordning vid implementering av korrigerande åtgärder i produktionsstyrningssystemen och i datoriserade informationssystemet PIST.

  SQS/Cashguard AB
  Projektledare för att analysera utvecklingsprocessens och produktionens förmåga att ta fram och införa en ny produktserie med fokus på Materialflöden, Kvalitet, Lean och Produktivitet. Ta fram förbättringsprogram samt genomföra, kvalitetssäkra och uppfölja åtgärdernas implementering.

  AssaAbloy AB
  Projektledare för analys och strukturering av AssaAbloy bolagens leverantörssamarbete med syfte att ta fram gemensam arbetsmetodik för utvärdering av leverantörernas kvalitetsstatus och leveransförmåga samt val av framtida leverantörer. Uppdraget omfattade alla AssaAbloy´s producerande bolag globalt och bygger på APQP (Advanced Product Quality Planning) metodiken.