Hem Tjänster Kunder Partners Kontakt


Tjänster:

 • Kvalitet
 • Miljö
 • R&D-processen
 • Lönsam produktion
 • Effektivt inköpsarbete
 • Projektledning
 • Finska hyllan
 • R&D-processen

  Vi stöttar företag att implementera effektiva arbetsmetoder, aktiviteter och verktyg för R&D- processen som säkerställer att kundens alla krav uppfylls i tjänster och produktfunktioner och -egenskaper såväl kvalitativt som ekonomiskt och tidsmässigt. För att klara av detta ser vi till att processen omfattar rätta aktiviteter vid rätt tidpunkt; Organisation och resursplanering, framtagning av kompletta underlag för de olika faserna i R&D processen, granskningsmetodik av underlagen, frisläppningsstruktur till nästkommande fas, tillverkning och utvärdering av prototyper, riskanalys av projekt och produkt, ritnings- och konstruktionsgranskningar, tillverkning och validering av 0- serie, parallellt arbete med val av leverantörer, tillverkning av produktionsverktyg, planering och beredning inför produktionsstart, marknadsförberedelser, frisläppning/Produktöverlämning till Produktion, Lansering och Avslut av R&D- projekt.

  Referensuppdrag

  Landis & Staefa AB
  Framtagning av metodik för ”Miljöanpassad produktutveckling” och utbildning av konstruktörer i ämnet.

  Ericsson Radio Systems AB
  Projektledare för uppbyggnad av internetbaserat system för användning av gemensamma mekanikstandarder för produktutvecklingsavdelningar inom Ericsson.

  Atlas Copco Tools AB
  Framtagning och införande av ny nätverksbaserad produktutvecklingsprocessmodell.

  Assa Solid AB
  Framtagning och implementering av R&D- processmetodik.